Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Full time
Thessaloniki
Posted 1 month ago

Η εταιρία AMD Telecom AE με έδρα τη Θεσσαλονίκη , αναζητά Προϊστάμενο Λογιστηρίου για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστηρίου.

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες


Εποπτεία της ορθότητας των προς καταχώρηση λογιστικών στοιχείων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής

Τήρηση και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου της εταιρείας

Σχεδιασμός και αναθεώρηση των διαδικασιών του ΛογιστηρίουΕναρμόνιση της εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε φορολογικά θέματα, ΚΦΑΣ και παρακρατούμενους φόρους

Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας της μισθοδοσίας και υποβολή των απαραίτητων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίεςΥποστήριξη και εποπτεία της διεκπεραίωσης λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης

Επιμέλεια του κλεισίματος των βιβλίων και της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος

Συντονισμός και εποπτεία των μηνιαίων ελέγχων του λογιστηρίου


Επιθυμητά προσόντα


Υποψηφίου Προϋπηρεσία 5 έτη κατ’ ελάχιστο σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Λογιστικών φύλλωνΠολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση του συστήματος ATLANTIS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Γνώση των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΆριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας


Λοιπά προσόντα


Αναλυτική σκέψη & οργανωτικές ικανότητες

Ικανότητα διαχείρισης ομάδας

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Job Features

Job CategoryFinance

Apply Online

Close Menu

CVs Policy - Terms for submitting your Curriculum Vitae

Thank you for your interest in working at AMD TELECOM, referred as the "Organization"). By completing the form and submitting your resume, we are given the opportunity to review your CV
information and, if we feel that it meets the formal requirements for a position that the organization wishes to cover, we may contact you to provide any other required information or to arrange an interview appointment. Sending your resume through this site also means explicitly accepting the following terms:

TERMS
Candidates declare that:
– They provide accurate and true information.
– They do not provide information on criminal convictions and offenses or specific categories of
personal data (such as information on political opinions, religious or philosophical beliefs, trade
union membership, genetic or bio-metric data, health data, etc.)
– They do not provide information related to a third party, unless explicitly authorized by the thirdparty.
AMD TELECOM , with its headquarters in 12km Liti – Thessaloniki, Greece, Tel: +3023940 20335, email:info@amdtelecom.net responsible for processing the personal datayou provide through the application on our website and your CV as well as any other communication that may be required to evaluate your skills to fill an open position in the
organization. AMD TELECOM processes only the absolutely necessary personal data and only if you provide your consent.Your personal data is collected and processed by the Organization
for the sole purpose of assessing your ability to fill an open position in the organization. Your personal data is collected either directly from you by submitting your CV at http://https://careers.routee.net/.
Your personal data is not transferred to third parties and only persons, employees and partners who have been specifically authorized by our Organization and who have committed themselves to confidentiality, have access to them.

When you submit your CV, we collect and process your data, in order to be able to evaluate your skills and capabilities and examine a potential collaboration. The processing of your data is based on your consent. You can recall your
consent at any time by sending an email to the email legal@amdtelecom.net “RECALL OF CONSENT” in the subject line. In this occasion, we will not be
able to examine a potential collaboration. For the submission of CVs by underage persons younger than 15 years old, it is essential that the person practicing parental care provides his/her consent.
When you send your CV without applying for a specific job, the Organization will register and maintain your CV for two (2) years. Afterwards you will be asked to update its content, if necessary, and state if you wish us to keep it
further.When applying for a specific job, your personal data is deleted from our Organization database within six (6) months since filling the open position, unless you have stated that
you wish to keep your CV for any future jobs that according to our opinion, fit to your professional qualifications and experience.
Should AMD TELECOM proceed to a collaboration with you, our Organization has the right to upload your photo in its website. If you do not want your photo to be uploaded on our website, please send us an email at the email legal@amdtelecom.net “DO NOT UPLOAD MY PHOTO” in the subject line. Your CV may come with audio-visual material (photos, videos, audio material) with a view to a better assessment of your work. This material may be sent to our
Organization through third companies (i.e. Indeed, Linkedin, service companies, etc.). AMD TELECOM is not responsible for the processing of your data by these companies. Please read carefully the privacy and data protection policies of such companies, before making use of their services. You have the right to request us
– Access to your data
– To correct or delete your data
– To restrict the processing of your data
– Portability of your data
– Denial of processing, which may take the form of withdrawal your consent to the processing of your personal data. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. To the postal address AMD TELECOM,12km Liti – Thessaloniki, 57200, Thessaloniki, Greece , in care of the DPO or electronically through the email address legal@amdtelecom.net.