Λογιστής/ στρια

Full time
Thessaloniki
Posted 3 years ago

Η εταιρία AMD Telecom, που δραστηριοποιείται σε όλοτον κόσμο προσφέροντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας SMS και φωνής (voice) σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, όπως δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παγκόσμιους παρόχους e-mail, παρέχει υπηρεσίες αποστολής SMS και mail marketing, καλύπτοντας έτσι τηδιαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ψηφιακών επικοινωνιακών λύσεων των εταιριών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας αναζητούμε τον παρακάτω ρόλο, ο οποίος θα καλύψει την εύρυθμη λειτουργία της υποδοχής της εταιρίας και θα εξασφαλίσει την ομαλότητα των λειτουργιών του γραφείου.

Αρμοδιότητες

– Έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών λογιστικής

– Συμφωνία και υπολογισμός ΦΠΑ/ VIES

– Συμφωνία παρακρατούμενων/ΦΠΑ

– Συμφωνία Μισθοδοσίας

– Συμφωνίες Ισοζυγίων πελατών/προμηθευτών

– Εγγραφές Λογιστικής

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου

– Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης

– Άδεια λογιστή Β’ τάξης

– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 χρόνια

– Πρακτική εμπειρία με λογιστικά φύλλα (vlookup/pivot κλπ)

– Γνώση SOFT1 θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

– Ευχέρεια με τους αριθμούς και τις συμφωνίες

– Καλή οργάνωση

– Ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρία προσφέρει:

– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

– Σύγχρονο και ομαδικό επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

– Συνεχή εκπαίδευση και υψηλές προοπτικές εξέλιξης εντός του οργανισμού

Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Θα κληθούν για συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε διαδικασία γραπτών τεστ.

Job Features

Job CategoryFinance

Apply Online