Συντηρητής Κτιρίου

Full time
Thessaloniki
Posted 3 years ago

Αναζητούμε συντηρητή κτιρίου με θέληση για εργασία και με προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Αρμοδιότητες – καθήκοντα:

 • Εκτέλεση όλων των επισκευαστικών εργασιών
 • Επιδιόρθωση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Επιδιόρθωση και εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Επιδιόρθωση ξύλινων εγκαταστάσεων
 • Γνώσεις προετοιμασίας και βαψίματος όλων του τύπου επιφανειών
 • Μεταφορά αντικειμένων
 • Αγορές εξοπλισμού
 • Εύρεση προσφορών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Θέληση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δίπλωμα ΙΧ
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου

Τι προσφέρουμε:

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σταθερός μισθός
 • ​Προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων η διοίκηση του καταστήματος θα επικοινωνεί μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Σεβόμενοι της επιδημιολογικής κατάστασης, όλες οι πρώτες συναντήσεις θα γίνουν διαδικτυακά.

Job Features

Job CategoryOperations

Apply Online